0
                   
 

Voorwaarden

LAUMAX WEBSHOPS / LAUMAX DESIGN hanteert Algemene Voorwaarden welke met de Consumentenbond zijn vastgesteld onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad (SER).

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met LAUMAX WEBSHOPS / LAUMAX DESIGN.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar als PDF-document. Voor het openen van PDF-documenten is Adobe Reader of een equivalent programma vereist.

Download: Algemene Voorwaarden LAUMAX WEBSHOPS / LAUMAX DESIGN